Bronbemaling

van aspirant bronbemaling tot boormeester

Boormeester bronbemaling       

De opleiding boormeester bronbemaling geeft invulling aan de gebruikseisen zoals omschreven in het Vlaams Reglement inzake erkenning met betrekking tot het Leefmilieu, kortweg VLAREL. Deze opleiding is bedoeld voor de medewerkers van bedrijven die aan bronbemaling doen en bestaat uit een theoretisch luik van twee dagen en een praktisch luik van een dag.

De deelnemer leert onder andere om een voorstudie van de bemaling op te maken en een grondonderzoek te interpreteren. Hij kan de voor- en nadelen van de verschillende bemalingstechnieken correct inschatten en raakt vertrouwd met het belang van de verschillende handelingen en installatietechnieken.

Klik hier voor meer info over de theoretische opleiding.

Deze classroom opleiding is erg praktisch opgebouwd en wordt ondersteund met relevant demo-, foto- en filmmateriaal.

Cursusinhoud

 • Beknopte kadering wetgeving, verwijzing naar VLAREL en de gebruikseisen
 • De samenstelling van grond en water;
  • Basiskenmerken van grond
  • Verschillende methoden van grondonderzoek
  • Vormen van voorkomen van grondwater
 • Bemalingsleer;
  • Open bemaling
  • Bronbemaling
  • Retourbemaling
  • Spanningsbemaling
 •  Boortechnieken
  • Droogboren
  • Onverbuisd spoelboren
  • Onverbuisd zuigboren
  • Verbuisd boren
 • Installatietechnieken
  • Opbouw van stoffen
  • Spanning – stroomsterkte – weerstand
 • Spanningsverliezen in stroomcircuits
  • Schakelen van verbruikers
  • Elektromagnetisme

Na welslagen op de theoretische sessie kan de aspirant Boormeester zich verder bekwamen en zich voorbereiden op de praktische opleiding.

Klik hier voor meer info over het praktische luik van de opleiding.

De praktische proef gebeurt op een eigen werf waarbij de deelnemer wordt beoordeeld op onderstaande eindtermen a.d.h.v. een evaluatie met checklist;

 • Inspectie werfomstandigheden
 • Uitvoering van de werken
 • Bediening van de boormachine
 • Beëindiging van de dagtaak
 • Veiligheid en keuringen

De volledige checklist wordt met de deelnemer overlopen tijdens het theoretisch luik en meegeven met de syllabus.

U behaalt het certificaat boormeester bronbemaling als u op zowel het theoretisch luik als voor de praktische opleiding geslaagd bent.

De opleiding wordt gegeven door René Lambrechts, begeesterd docent met bijna 40 jaar praktijkervaring in droogzuiging en boortechnieken.

De theoretische opleiding heeft een duurtijd van twee dagen. De praktijkopleiding heeft een duurtijd van één dag. Dit zijn twee afzonderlijke opleidingen. De praktische evaluatie vindt plaats op een eigen VLAREL aangemelde werf. U dient gebruik te maken van eigen materiaal.

Indien u hier niet over beschikt, gelieve dan contact op te nemen met Tecno Bouw alvorens in te schrijven. Zodoende zoeken wij mee naar een gepaste oplossing.

De praktijkopleiding gebeurt op afroep en vindt u hierdoor niet terug op onze inschrijvingskalender. Vraag een offerte op voor meer info.

Bronbemaling voor algemene aannemers

De opleiding bronbemaling voor algemene aannemers geeft invulling aan hoe bronbemaling in Vlaanderen technisch in zijn werk gaat. Tijdens deze dagopleiding krijgt de deelnemer heel wat praktische kennis en specifieke aandachtspunten mee binnen zijn toepassingsdomein.

Niet enkel werfleiders of ploegbazen volgen deze opleiding.  Vaak nemen ook calculators of werkvoorbereiders deel omdat zij rechtstreeks betrokken zijn bij de opstart van een werf.

Bronbemaling voor architecten, studiediensten, preventie adviseurs en coördinerende diensten

De opleiding bronbemaling geeft invulling aan hoe bronbemaling in Vlaanderen technisch in zijn werk gaat en geeft praktische kennis en specifieke aandachtspunten mee.

Er wordt gericht gewerkt vanuit het standpunt van de studie- of coördinerende dienst en de preventie adviseur waarbij de materie in helicopterview wordt gebracht.