Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Opleiding werfsignalisatie

volgens het SB250

Opleiding werfsignalisatie

Sinds midden 2019 is deze verplichting voor de aannemer opgenomen om een bewijs van opleiding werfsignalisatie voor te leggen. Dit blijft vandaag nog te vaak dode letter.

Deze opleiding geeft invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in SB250 v.4.1a, hoofdstuk 10 signalisatie 4.1.3. De opleiding is gericht op het correct uitzetten van signalisatie bij wegeniswerken zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

In deze cursus wordt uitgegaan van de huidige wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het signaliseren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare werken  miv het Standaardbestek 250.  Werken van de 3e, 4e , 5e en 6e categorie zullen besproken worden.

Inhoud opleiding werfsignalisatie

In de cursus worden volgende onderwerpen behandeld:

  • De theoretische en praktische benadering van het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen.
  • De wettelijke aspecten betreffende welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van het werk.
  • Aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid met wegeniswerken.
  • Ongevalproblematiek en wat de wegwerker daar mee te maken heeft.
  • Op- en afbouw van de verkeersveiligheidsmaatregelen
  • De regels voor veilig werken en goed gesignaleerde verkeersbelemmering op de openbare weg.
  • Praktische benadering via specifieke situaties.

Gedurende 3 uur zal ingegaan worden op de theoretische onderwerpen van wegeniswerken en het laatste uur zal een praktijkoefening worden verzorgd.