Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

Opleiding asfalteerder

machinist - walsman - balkman

OPLEIDING ASFALTEERDER

Opleiding asfalteerder: machinist, walsman, balkman

In België is er een tekort aan degelijke en gerichte opleidingen voor asfalteerders. Opleidingscentrum Tecno Bouw vult deze leemte in en biedt een oplossing met een specifieke en kwalitatieve vakopleiding ‘asfalteerder’ voor de machinist van afwerkmachine en wals en de bediening van de balk.

Asfaltverwerkingsmachines zijn moderne en complexe machines. Hoe beter de machinisten en bedienaars deze machines beheersen, hoe efficiënter en beter ze kunnen asfalteren. In deze opleiding gaan we daarom dieper in op het veilig bedienen, resultaatgericht werken en het onderhoud van de machines. De deelnemers leren de knepen van de asfalt inbouw, werkorganisatie en -veiligheid,  en nivellering.

Het grootste deel van de opleiding speelt zich op en rond de machines af – er wordt effectief geasfalteerd met freesasfalt en gewalst. Gezien het merendeel van de opleiding praktijk is, wordt de opleiding daarom bewust aan een kleine groep deelnemers aangeboden. Er wordt gewerkt met 2 asfalteermachines, een bandenwals en 2 tandemwalsen.

De opleiding wordt gegeven door een vakdocent met 18 jaar ervaring in asfalteren en wegenbouw en bijna 15 jaar ervaring in het lesgeven rond asfalteren.

 

Deze 10-daagse opleiding omvat volgende onderwerpen:

De asfaltmachine

 • doel
 • werking
 • inbouwsoorten
 • basisfuncties

De bediening

 • hoofdbediening en afstandsbediening
 • andere bedienelementen (dakprofielen, zijplaten en reinigingssproeiers)

De afwerkbalk

 • soorten, verdichtingssystemen en afstellingen
 • zichtbare en onzichtbare problemen
 • werken met verbredingen

Nivellering

 • doel en werking
 • de verschillende sensoren en hun toepassingen

 

 

Asfalteren

 • het waarom van werken mét of zonder sensoren
 • dakprofiel
 • hellingen
 • techniek ‘warm in warm’
 • rotondes
 • aanzet en einde

Verdichten

 • basisprincipes en systemen
 • vibratie en oscillatie
 • tandem- en bandenwalsen
 • randvorming

Onderhoud

 • dagelijks
 • wekelijks
 • maandelijks