Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

overzicht opleidingen

gezondheid en preventie

GEZONDHEID

OPLEIDING EHBO BASIS

Een ongeluk of accident binnen uw organisatie kunt u nooit volledig uitsluiten. Als het dan toch gebeurt, is het van cruciaal belang dat uw medewerkers goed opgeleid zijn en op de juiste manier eerste hulp verlenen.

Inhoud

 • Benadering van een (levensbedreigende) noodsituatie
 • Benadering van een bewusteloos slachtoffer + stabiele zijligging
 • Benadering van een slachtoffer met een ademhalingsstilstand + CPR
 • Begeleiding van een slachtoffer na een trauma
 • Specifieke technieken (oogletsel, splinter)
 • Samenstelling van een verbanddoos (bedrijfsapotheek)
 • Aanleren van verbandtechnieken
 • Evacuatietechnieken
 • EHBO bij brandwonden
 • EHBO bij andere huidwonden
 • EHBO bij bloedingen – EHBO bij shock
 • EHBO bij levensbedreigende situaties
 • EHBO bij niet- levensbedreigende situaties
 • EHBO bij vergiftiging
 • EHBO bij hoofd- en wervelletsels

Deze opleiding heeft een duurtijd van 2 dagen (16u) en leert u de juiste zorgen toe te dienen in elke situatie. Verkeert iemand in (adem)nood, heeft iemand letsels? U maakt het verschil!

OPLEIDING EHBO OPRIS

Behaalde u het getuigschrift van EHBO hulpverlener? Dan moet u volgens de wetgeving jaarlijks een bijscholing volgen van minstens 4 uur (KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp). Met deze bijscholing EHBO zorgt u ervoor dat uw EHBO brevet geldig blijft.

Inhoud

 • Herneming theorie uit basisopleiding
 • Uiteenzetting van het menselijk lichaam
 • Beademing en bloedingen
 • De theoretische stukken worden in praktijk geoefend
  • Techniek bedreigde ademhaling
  • Reanimatie
  • Aanleggen van verbanden
  • Verplaatsing van een slachtoffer

PREVENTIE

OPLEIDING KLEINE BLUSMIDDELEN

Als werkgever geeft u de nodige aandacht aan brandpreventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Ontstaat er toch brand, dan moeten uw medewerkers juist kunnen handelen. In deze opleiding brandpreventie oefenen uw medewerkers met blussen, alarmeren en evacuatie. Uw medewerkers weten precies wat ze moeten doen bij brand in uw bedrijf. Een geruststellende gedachte!

Inhoud

Theorie:

 • Het ontstaan van een brand
 • Brandstadia: de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • Verschillende soorten branden herkennen en daarnaar handelen
 • De werking en correcte bediening van verschillende soorten blusmiddelen
 • Weten hoe te reageren bij een brandalarm, een evacuatiealarm

Praktijk:

 • Het doven van verschillende soorten vuur door middel van aangepaste blusmiddelen
 • Het gebruik van een blusdeken

Deze opleiding heeft een duurtijd van een halve dag en wordt bij ons aangeboden in combinatie met een halve dag EHBO opfrissing.

OPLEIDING ERGONOMIE

Ergonomie, heffen en tillen, manueel hanteren van lasten: allemaal termen die ervoor moeten zorgen dat onze rug het nog jaren uithoudt tijdens de dikwijls zware werkomstandigheden! De risico’s van heffen en tillen liggen namelijk aan de basis van veel arbeidsongevallen en medische afwezigheden in diverse sectoren. Met eenvoudige praktijkoefeningen leren we correct bewegen en de juiste werkhouding aannemen.

Inhoud

Theorie:

 • Basisanatomie en -fysiologie van de mens
 • Gevolgen van fysieke overbelasting met rugproblemen en nekklachten
 • Raadgevingen betreffende staande, zittende, liggende houding

Praktijk:

 • Werkhouding
 • Hef- en tiltechniek
 • Trek- en duwtechniek
 • Technieken voor het tillen van lasten met o.a. aandacht voor de juiste houdingen, zoeken naar steunpunten
 • Inoefenen van de technieken met voorwerpen van verschillende afmetingen en vormen

Deze opleiding heeft een duurtijd van een halve dag en wordt bij ons aangeboden in combinatie met een halve dag EHBO opfrissing.