Opleidingen diepfunderingen

overzicht opleidingen

Opleidingen diepfunderingen

Niveau I – Opleiding diepfunderingswerker

Niveau I omvat de opleiding als ‘diepfunderingswerker’. Tijdens deze tiendaagse opleiding maken de cursisten kennis met de basiskennis van machinetechnieken en aspecten van veiligheid.

Volgende onderwerpen en modulecursussen komen aan bod:

 • Inleiding
 • Machinekennis: start- en stopprocedures / onderhoud
 • Veiligheid
 • Hijsen
 • Werken op hoogte
 • Welzijn en ergonomie
 • Praktijk grondverzetmachines
 • Meten en uitzetten
 • Lassen en branden
 • Betontechnologie

Niveau II – Opleiding Machinist diepfunderingsmachines

Niveau II omvat de opleiding als ‘machinist diepfunderingswerker’ en kan als voortgezette opleiding gevolgd worden na de opleiding niveau I. Deze opleiding heeft een duurtijd van vijf dagen.

Volgende onderwerpen en modulecursussen komen aan bod:

 • Inleiding
 • Machinekennis: technologie – onderdelen
 • Veiligheid
 • Hijsen
 • Stabiliteit
 • Funderingsmachines en -technieken
 • Milieuaspecten
 • Onder- en bovengrondse leidingen
 • Meten en uitzetten

Refresh opleiding diepfunderingen

In deze bijscholingen (modules A, B, C en D) wordt de volledige ODF-cursus ‘herhaald’ maar word je ook op de hoogte gebracht van nieuwe evoluties in de (diep)funderingen.

De bijscholingen worden enerzijds gegeven door ervaren docenten met een zekere expertise en voeling met de bouw- en funderingswereld en anderzijds door vrijwilligers van ABEF die vanuit hun dagelijkse ervaring spreken en specifieke cases uit de praktijk meebrengen. Het is tevens een moment waar je met machinisten van andere funderingsbedrijven eigen ervaringen en kennis kan delen over de bedrijfsgrenzen. Deze input van jullie, machinisten met ervaring is ook voor ABEF heel belangrijk in hun streven naar continue verbetering van de opleiding diepfunderingen en de interne werking.

Efficiëntie, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn thema’s die ABEF hoog in het vaandel draagt. Het is dan ook voor elke werknemer uitermate belangrijk dat hij daar de nodige aandacht aan besteedt.